Kommunarkivet

I kommunhuset finns kommunens centrala arkiv. Kommunstyrelsen utövar som arkivmyndighet tillsyn över hela kommunens arkivvård och verkställer genom kommunarkivet beslut i arkivfrågor och ger anvisningar och råd.

Kommunarkivets främsta uppgift är att bevara Ljusdals historia för framtiden. Det gör man genom att förvara och vårda de arkivhandlingar som kommer till kommunarkivet från kommunens olika nämnder. Kommunarkivet ska också ge service till forskare, förvaltningarna och allmänheten.

Det vanligast efterfrågade materialet från kommunarkivet är betygshandlingar. Du kan beställa en betygskopia / betygsavskrift via denna länk. I övrigt förvarar vi exempelvis elevhälsovårdsjournaler (innehåller bland annat vissa vaccinationsuppgifter), kartor, ritningar samt övriga fastighetshandlingar, protokoll från alla kommunala nämnder och mycket annat.

Förutom Ljusdals kommuns arkiv är också följande arkiv förvaltade av Ljusdals kommunarkiv.

Arkivbildare Tid

 • Färila kommun 1863 - 1970
 • Järvsö kommun 1863 - 1970
 • Ljusdals köping 1914 - 1970
 • Ljusdals landskommun 1863 - 1962
 • Ljusdals municipalsamhälle 1889 - 1913
 • Los kommun 1863 - 1970
 • Ramsjö kommun 1863 - 1970
 • Hudiksvalls Trävaru AB 1853 - 1940
 • Los industri AB 1970 - 1989
 • Radio Ljusdal 1981 - 1988
 • Vattenvårdsförbund Ljusnan-Voxnan 1960 - 1967
 • Österbybygdens vattendomstol 1940 - 1970


Kontakt­information

Så här kontaktar du kommun­arkivet
Om du vill beställa tid för forskning, få fram uppgifter ur arkivet eller få råd i arkivfrågor kontaktar du:

Kommunarkivarie

Isabell Cavallin

0651-180 16

kommunarkivet@ljusdal.se