Familjerätt och föräldraskap

Vårdnad, boende, umgänge

När du har frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan du kontakta oss för råd och stöd. Rådgivningen är kostnadsfri och behöver inte dokumenteras eller registreras. Dina uppgifter skyddas av sekretess.

Samarbetssamtal

Vi kan anordna samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation bör dock vända sig till familjerådgivningen.

Avtal

Vi kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att göra ändring av den juridiska vårdnaden, till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad, kan ett avtal mellan föräldrar godkännas av omsorgsnämnden om det bedöms vara till barnets bästa. I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva överenskomma om olika lösningar. Vid behov kan avtal upprättas och godkännas även gällande boende och umgänge.

Faderskap

Ogifta föräldrar som väntar barn eller har fått barn ska vända sig till socialkontoret för en så kallad faderskapsbekräftelse. Omsorgsnämnden är skyldig att utreda och fastställa faderskap avseende barn som är födda utom äktenskapet.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.

Kontakt

Familjerätts­sekreterare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)

Telefontid
Vardagar 08.30-09.30