Fysisk tillgänglighet

Ljusdals kommuns inomhus- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Alla ska kunna ta sig fram i byggnader, ta sig till och från arbetet och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Vid byggnationer, reparationer och städning ska allergiframkallade ämnen undvikas.

Ljusdals kommuns målsättning:

  • Alla ska ha tillträde till offentliga lokaler, så som arbetslokaler, fritidsanläggningar, skolor, bibliotek m.m.
  • Lokalerna ska ha god ljussättning och kontrastfärgssättning.
  • Goda hörselmöjligheter gör det enklare för alla att vara delaktiga i olika arrangemang.