Begravningsombud

Bakgrund

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift och i den ingår begravningsavgiften.

För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning och kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin. Begravningsavgiften varierar mellan församlingarna.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka intresse för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudets uppdrag avser hela Ljusdals kommun:

  • Ljusdal-Ramsjö församling
  • Järvsö församling
  • Färila kyrkliga samfällighet

Begravnings­ombud

Hans Hermansson
070-443 33 22
hans@surrendo.se