Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka intresse för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Det är Länsstyrelsen som förordnar begravningsombud.

Begravningsombudets uppdrag avser hela Ljusnans pastorat i Ljusdals kommun med församlingarna:

  • Ljusdal-Ramsjö församling.
  • Järvsö församling.
  • Färila-Kårböle församling.
  • Los-Hamra församling.

Bakgrund

Svenska kyrkan är huvudman och ansvarar för att anordna begravning för alla människor utom för de som är folkbokförda i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten.

Varje kommunmedlem måste betala en särskild begravningsavgift, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift och i den ingår begravningsavgiften.

Begravningsavgiften är enhetlig för alla som är folkbokförda i Sverige, utom för dem som är folkbokförda i Stockholm och Tranås. Den enhetliga avgiften syns på skattsedeln. Avgiftssatsen för 2021 är 25,3 öre per hundra kronor.

För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning och kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravnings­ombud

Agneta Tingelöf
070-191 25 21

Utsedd av Länsstyrelsen Dalarna för åren 2023-2026