Familjeteamet

Familjeteamet i Ljusdals kommun har anpassat sina angelägna stödinsatser till barnfamiljer utifrån covid-19-pandemin och erbjuder bland annat råd- och stödsamtal via telefonsamtal.

Råd- och stödsamtalen kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare.
  • Vägledning och gränssättning.
  • Barns känslomässiga utveckling.
  • Era relationer i familjen.

Att som vårdnadshavare behöva komma överens om barnen.
Familjeteamet har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Samtalen är kostnadsfria. Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har familjeteamet anmälningsskyldighet till Socialtjänsten.

Boka samtal hos Familjeteamet
Ring eller sms:a till telefonnummer 0651-76 13 91 eller 070-306 38 76.

Utbildning för separerade vårdnadshavare med gemensamma barn
Barn i Föräldras Fokus (BIFF) är en utbildning för separerade vårdnadshavare. Vid anmälan deltar vårdnadshavarna i separata grupper.

Stödgrupper för barn och ungdomar med separerade vårdnadshavare
Barn i Grupp (BiG) är en stödgrupp för barn med separerade vårdnadshavare. Samtalen i gruppen utgår från barnens upplevelser och tankar.

Utbildning för vårdnadshavare för förbättrad kommunikation 
Utbildningen Komet syftar till att förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn.  

Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld
Trappan är en metod för samtal med barn och unga som upplevt våld i nära relationer. Metoden är utvecklad av Rädda Barnen.

Kontakt

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se

Besöksadress:
Postplan 20, Ljusdal

Relaterade sidor