Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden

Gällande § 40 punkt 2-3 är dessa beslut upphävda. Protokoll gällande det beslutet justeras den 7 april 2020