Dagordning arbetsmarknad- och socialnämnden

En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet.

Nämnd­sekreterare

Åsa Älander
0651-182 71
asa.alander@ljusdal.se