Arbetsmarknads- och socialnämnden

Under arbetsmarknads- och socialnämnden lyder arbetsmarknads- och socialförvaltningen med fyra olika verksamhetsområden.

Verksamhetens områden

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Arbetsmarknadsprojekt
  • Individ- och familjeomsorg
  • Integrationsverksamheten

Nämnden består av nio ledamöter.

Arbetsmarknads- och social­nämndens ordförande

Ove Schönning (S)
0651-182 27
ove.schonning@ljusdal.se