Mötestider 2019

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Januari - Juni) ​ ​

Beslutsinstans

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Klockan

Kommun­fullmäktige

28

25

25

29**

20
inställt

10
17*

18.00
*budget
**13.00

Kommun­styrelsen

8

5
27

-

2

2
22
29*

-

08.30
*budget

Kommunstyrelsens arbetsutskott

22

12

19

9

7
14*

11

08.30
*budget

Samhällsservicenämnden

9
30

26

26

17

28

-

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

9*
23*

6*
19

19

16

14

18

08.30
*onsdag

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

-

-

5

3*

3**

4

09.00
*ons/**fre

Omsorgsnämnden

17*

21*

20

17

15

19

08.30
*torsdag

Utbildnings­nämnden

17

21

21

18

16

20

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)
12
(ev)10:00

Överförmyndarnämnden


11


1


3

13.15


Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Juli - December) ​ ​

Beslutsinstans

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klockan

Kommun­fullmäktige

-

-

30

-

4
25

16

18.00
*budget

Kommun­styrelsen

-

13

10

2

6
27

-

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

27

17

15

12

10

08.30

Samhällsservicenämnden

-

14

4

1
23

26

-

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

-

20

17

22

19

10

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

(2)

-

3

8

5

-

09.00

Omsorgsnämnden

-

21

18

23

13

11

08.30

Utbildnings­nämnden

-

22

19

24

14

12

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)


30
(ev)


18
(ev)10:00

Överförmyndarnämnden

-

-

2

28

-

9

13.15