Stipendium

Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne

I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för fortsatta högre studier efter gymnasie­skolan.

Från och med 2019 kan även studerande vid yrkeshögskolor ansöka om stipendiet. Yrkeshögskoleutbildningen ska vara godkänd av myndigheten för yrkeshögskolan .

Beloppens storlek beslutas år från år beroende på fondens avkastning och antalet berättigade sökande, men brukar ligga på mellan 2000 och 4000 kronor per beviljad ansökan och läsår.

Aktuellt studieintyg över slutförda och pågående kurser skall bifogas ansökan.

Ansökan kan endast skickas in via kommunens e-tjänst. Ansökningsformuläret är tillgängligt endast under perioden 10 februari till 30 april , och avser då det pågående läsåret.

Vid beviljad ansökan betalas beloppet normalt ut under juni månad. Ansökan som inte är komplett den 30 april avslås.

Kriterier för att beviljas stipendium:

  • Den studerande bedriver universitets- eller högskolestudier på heltid under hela det aktuella läsåret. Detta ska styrkas med intyg som visar att heltidsstudier har bedrivits under höstterminen och bedrivs under vårterminen.
  • Den sökande var folkbokförd i Ljusdals kommun när studierna inleddes. Oftast påbörjas studierna på hösten och då ska den studerade varit folkbokförd i Ljusdals kommun den 1 juni det år studierna påbörjades.
  • Den studerande är högst 26 år, räknat vid årsskiftet det läsår ansökan avser.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av utbildningsförvaltningen, Ljusdals kommun, på telefon 0651-181 64.

Ansökan

E-tjänsten för ansökan ur Schölins stipendiefond är endast publicerat på sidan under ansöknings­perioden

Kontakta oss

Utbildningsförvaltningen
0651-181 64
joakim.brunner@ljusdal.se