Meny
Sök

Gymnasieskola

Bild på gymnasieelever

Alla ungdomar i Sverige som avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Läs mer om gymnasiesärskolan under Särskolan.

Gymnasieskolan är treårig och består av olika typer av program:

  • Nationella program som pågår under tre år; yrkesprogram och högskoleförberedande program.

  • Introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

  • Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.
Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320