Anpassad grundskola

Fötter

Anpassad grundskola är en egen skolform. I anpassade grundskola kan barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning gå en individuellt anpassad utbildning.

Kontakta oss

Expedition
0651-181 93
gardeasskolan@ljusdal.se

Rektor

Linda Wikström

0651-76 14 10

linda.m.wikstrom@ljusdal.se