Anpassad grundskola

Fötter

Anpassad grundskola är en egen skolform. I anpassade grundskola kan barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning gå en individuellt anpassad utbildning.

Kontakta oss

Expedition
0651-181 93
gardeasskolan@ljusdal.se

Rektor

Bodil Grahn

0651-185 45

bodil.grahn@ljusdal.se