Förskola

Förskola

I Ljusdals kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Vårdnadshavarna väljer vilken förskola man vill ansöka om plats för barnet på.

Ansökan och uppsägning av kommunal förskoleplats görs via kommunens e-tjänst IST där även inkomstuppgifter registreras och ändras.

Barnets schema, närvarorapportering, frånvaroanmälan och kontaktuppgifter med mera registreras i lärplattformen SchoolSoft.

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskolan till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats, eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.

Har ditt barn plats på en fristående förskola och ska börja i en kommunal förskoleklass och ha kommunal fritidsplats måste ni säga upp förskoleplatsen på friskolan och göra en ansökan om fritidsplats via kommunens e-tjänst.

Logo IST

Logga in på IST som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem

Logo SchoolSoft

Logga in på SchoolSoft som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem