Förskola

Förskola

I Ljusdals kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Vårdnadshavarna väljer vilken förskola man vill ansöka om plats för barnet på.

Ansökan och uppsägning av kommunal förskoleplats görs via kommunens e-tjänst IST där även inkomstuppgifter registreras och ändras.

Om du önskar plats på en fristående förskola för ditt barn görs detta direkt till den fristående förskolan där placering önskas. Vid uppsägning av plats på en fristående förskola gör ni även detta direkt till förskolan.

Barnets schema, närvarorapportering, frånvaroanmälan och kontaktuppgifter med mera registreras i lärplattformen SchoolSoft.

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskolan till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats, eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.

Har ditt barn plats på en fristående förskola och ska börja i en kommunal förskoleklass och ha kommunal fritidsplats måste ni säga upp förskoleplatsen på friskolan och göra en ansökan om fritidsplats via kommunens e-tjänst.

Logo IST

Logga in på IST som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem

Logo SchoolSoft

Logga in på SchoolSoft som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem