Läsårstider

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022
Samtliga skolor: (grundskolan, grundsärskolan och gymnasium)
Tisdag 16 augusti - torsdag 22 december

Lovdagar:
Höstlov 31 oktober - 4 november (fem dagar vecka 44)

Vårterminen 2023
Grundskolan och Grundsärskolan:
Onsdag 11 januari - torsdag 8 juni

Gymnasiet:
Onsdag 11 januari - fredag 9 juni

Lovdagar:
Sportlov 6 - 10 mars (fem dagar vecka 10)
Påsklov 11 - 14 april (fyra dagar vecka 15)
Fredag 19 maj
Tisdag 6 juni (Nationaldagen)

Totalt för läsåret Grundskolan och Grundsärskolan 180 skoldagar
(höstterminen 88 dagar, vårterminen 92 dagar)

Grundskolan och Grundsärskolan har därutöver två rörliga studiedagar att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar

Gymnasieskolan 181 skoldagar
(höstterminen 88 dagar, vårterminen 93 dagar)

Gymnasiet har därutöver tre rörliga studiedagar att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar

Skolavslutning

Datum och tid för skolavslutningar på de respektive skolorna meddelas i slutet av maj varje år.