Familjecentrum

Ljusdals Familjecentrum är en samverkan mellan Region Gävleborg och Ljusdals kommun. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer. I huset finns också ungdomsmottagningen som vänder sig till ålders­gruppen 13-23 år.

Varje enskild verksamhet arbetar både utifrån sitt specifika uppdrag och efter Familjecentrums gemensamma uppdrag. Syftet med vårt gemensamma uppdrag är:

  • Samverka i gemensamma lokaler med gemensamma aktiviteter
  • Erbjuda en mötesplats med ett samlat och lättillgängligt stöd för att medverka till att barn och unga i Ljusdals kommun får goda uppväxtvillkor och god hälsa

På Familjecentrum finns barnmorskemottagningen (MVC), barnavårdscentralen (BVC), barn - och familjehälsan, ungdomsmottagning och öppna förskolan.

På barn- och familjehälsans mottagning arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Mottagningen är en första instans för blivande föräldrar eller barn 0-12 år vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet själv.

Besöksadress

Ljusdals familjecentrum
Lasarettsgatan 1 C
827 35 Ljusdal

Kontakt

Barnmorske­mottagning MVC
0650-926 58

Barnavårds­central BVC
0651-171 23
Telefontid: mån-fre,
08.00-10.00

Barn- och familjehälsan
0650-926 64
Telefontid: mån-fre,
08.30-09.30

Ungdoms­mottagning
0651-171 65

Öppna förskolan
076-112 48 26