Järvsö förskola

På Järvsö förskola är barnen fördelade på 5 avdelningar.

Förskolan är belägen ovanför Järvsöskolan i direkt anslutning till skogen, elljusspåret, Badtjärn och Järvzoo/rovdjurcentrat.

Förskolan har en fin och väl anpassad inne-och utemiljö. Vår gård är stor med många möjligheter som inbjuder till mycket lek.

Vi har ett förskoleråd där vi strävar efter att minst en förälder per avdelning, personal och förskolechef finns representerade.

Maten på Järvsö förskola - en viktig hörnsten

Vi satsar på att all mat ska vara hemlagad. Förskolan har fyra kokerskor som tillagar maten. Maten tillagas från grunden av bra råvaror.

Tillgänglighet

Järvsö förskola har öppet alla veckor året runt. Vi har även inskolning tillgänglig året runt.

För att hålla en god kvalitet i vår verksamhet stänger vi tre dagar om året då vi planerar och utvärderar vårt arbete och har fortbildning för personalen.

Vår vision

Vi vill erbjuda en stimulerande och trygg verksamhet där varje barn vill, kan och vågar. Vi vill att det ska vara god kvalitet i varje pedagogiskt möte.

Våra satsningar

Vi arbetar utifrån läroplanen och satsar extra mycket på språk, matematik/teknik, digitalisering, miljö/hälsa, naturvetenskap och allas lika värde

Kontakt

Lokal administration
0651-187 01

Avdelning: Norrgården
073-2742628

Avdelning: Nygården
073-2742629

Avdelning: Västergården
073-2742630

Avdelning: Östergården
073-2742631

Avdelning: Norra flygeln
076-8346398

Rektor

Annett Gärdegård

0651-187 03

annett.gardegard@ljusdal.se

Adress
Barnstugevägen 4
827 51  Järvsö