Språkotek

Hos Specialpedagogteam Förskola finns ett Språkotek. Det är en resurs som riktar sig till personal i Ljusdals kommunala förskolor. Här finns möjlighet att låna en mängd olika pedagogiska material som främjar och stödjer utveckling och lärande.