Elevdatorer

Från årkurs 4 får elever i kommunala skolor upplåna en dator för skolarbete. När eleverna sedan börjar årskurs 7 på högstadiet, samt första året på gymnasiet får eleverna erhålla nya lånedatorer. Samma gäller för de som börjar på Komvux, kommunal vuxenutbildning. Datorn ska användas på skolan, men lärare kan besluta att en elev får ta med datorn hem om det behövs för skolarbetet.

Ljusdals kommun äger datorn och när den lämnas tillbaka ska den vara i gott skick, med originalladdare och eventuell väska.

Vilket ansvar har vårdnadshavare för lånedatorer?

Om ditt barn tappar bort eller skadar en lånedator och det beror på oaktsamhet kan barnet enligt skadeståndslagen bli ersättningsskyldig och en faktura skickas till dig som vårdnadshavare. Hela beloppet kan krävas av en vårdnadshavare.

Vilket ansvar har elever för lånedatorer?

Elever ska se till att:

  • Datorn alltid är laddad inför skolarbetet
  • Namn- och stöldmärkning finns på datorn och om de lossnat, meddela mentor
  • Använda datorn enbart till skolarbete och enbart använda de program och appar som tillåts av lärare
  • Anmäla till mentor eller en annan lärare om datorn slutar fungera, skadas eller försvinner

I övrigt ska lånedatorn hanteras försiktigt och om den skadas och det beror på elevens oaktsamhet, får eleven låna en begagnad dator till skolarbetet. Eleven kan även bli ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.