Inventariebidrag

Ändamål

Bidraget avser att stödja föreningen, som planerar att inköpa nödvändiga inventarier till föreningsägda eller långtidsförhyrda lokaler eller anläggningar, vars inköpskostnad inte överstiger särskild beloppsgräns.

Villkor

Förhandsbesked måste inhämtas från fritidsenheten innan köp får ske. Detta kan sökas löpande under året och gäller i ett år från beslutsdatum. Om köp sker innan förhandsbesked inhämtas, faller rätten till inventariebidrag.
Principen är, att bidrag till personlig utrustning och ”förbrukningsmateriel” inte beviljas, utan inventarierna skall bli föreningens egendom och användas av föreningen.
Personlig utrustning är t ex idrottskläder, skor och skridskor.
Förbrukningsmateriel är bollar, klubbor, rackets, slagträn mm.
Godkända inventarier är t ex hästsadel, målvaktsutrustning i ishockey mm, dvs sådan utrustning som bedöms som gemensam, dock inte fordon, djur (motsv.).

Bidrag

Bidrag kan erhållas med upp till 50% av kostnaderna, dock högst 15.000 kr per år (dvs 7.500 kr) och utbetalas efter uppvisande av faktura och kontoutdrag eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan om förhandsbesked kan ske löpande under året på särskild blankett. Ansökan görs på https://interbook.ljusdal.se/