Bidragsnormer - Fritid

Kommunalt bidrag kan utgå till den verksamhet som organisationer, föreningar och sammanslutningar bedriver för främjande av fritidsfostran, fritidsliv och friskvård. Bidrag utbetalas endast till förening, som bedriver verksamhet och vars medlemmar är folkbokförda inom kommunen. Undantag kan göras för enskild medlem utanför kommunen, om det kan styrkas att vederbörande regelbundet deltar i den sökande föreningens verksamhet inom kommunen.

Förening som söker bidrag ska ha antagit stadgar, ha medlems-matrikel och en vald styrelse som ansvarar för verksamheten. Verksamheten ska kontrolleras av revisor/er, vald/a av föreningens årsmöte. Föreningen ska för att erhålla bidrag, inlämna erforderliga uppgifter om föreningen till fritidsenheten.