Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Nya fiskebroschyren är ute för 2020

  Fiskemöjligheterna är mycket goda i Ljusdals kommun. Vi har åtta fiskevårdsområden som arbetar ambitiöst med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. 

 • Cykelfrämjandets Cyklistvelometer 2020

  Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Hur upplever du att Ljusdals kommun är att cykla i?

 • Årets mottagare av Kulturstipendiet och Kulturdiplomet 2020

  Kulturstipendiet tilldelas Sture Collin, skulptören och konstnären. Kulturdiplomet tilldelas Örjan Hans-Ers, riksspelman.

 • Agenda 2030, mål 14: Hav och marina resurser

  Världens hav förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme vi släpper ut.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Cirkus och nycirkus i grundskolan och förskolan

  Kulturrådet har beviljat Ljusdals kommun 1 091 900 kronor i skapande skola-bidrag.

 • Bosse Hed tilldelas pris

  Stiftelsen Intra och Riksförbundet FUB har beslutat att tilldela 2020 års Intrapris till Bosse Hed, tidigare verksamhetschef på det arbetsintegrerande sociala företaget Unitis i Ljusdal.

 • Covid-19 på vård- och omsorgsboende

  Idag har Region Gävleborg konstaterat att en kund inom kommunens vård- och omsorgsboende har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset.

 • Nya hållbara cykelleder i Järvsö

  Region Gävleborg har precis sagt ja till en satsning på nya hållbara cykelleder i Järvsö.

 • Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning för hur smittfrihet efter sjukdomen covid-19 kan bedömas. Vägledningen publicerades den 19 maj.

 • Agenda 2030, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Klimatförändringarna är ett hot mot hela vår civilisation. Förändrat klimat orsakar bland annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla. Mål 13 handlar om att minska mänsklig klimatpåverkan och begränsa negativa klimateffekter.

 • Gärdegården i Ljusdal läggs ned

  Omsorgsnämnden beslutade den 13 maj att fortsätta nedläggningen av de resterande 12 platserna på vård- och omsorgsboendet Gärdegården i Ljusdal.

 • Ny rutin vid in- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden

  Omsorgsförvaltningen har upparbetat en rutin för in- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden som minimerar risken för smittspridning av sjukdomen covid-19.

 • Agenda 2030, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på att ansvarsfullt sätt. Vi konsumerar långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du att exempelvis en tredjedel av den mat som produceras slängs? Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • Visa närhet på avstånd

  Hur är det att inte kunna träffa sina släktingar och vänner? Vad gör hemtjänsten för att stötta äldre och de i riskgrupper? Vi besökte Karin Sjölander (90 vårar ung) som gav sina bästa tips, och pratade med kommunens hemtjänstpersonal om hur de arbetar för att hjälpa de som inte ska röra sig bland andra just nu.

 • Trängseltillsyn på restauranger och caféer 

  Sedan en tid tillbaka utför Ljusdals kommun så kallad trängseltillsyn hos verksamheter som serverar mat och dryck. Tillsynen görs på uppdrag av Smittskydd Gävleborg och är en kontroll för att förhindra trängsel på serveringar för att minska smittspridning av sjukdomen covid-19.

 • Servicekontoret i Ljusdal öppnar igen

  Servicekontoret i Kommunhuset i Ljusdal öppnar åter den 12 maj. Servicekontorets öppettider är tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00.

 • Personligt ombud finns åter på plats

  Nu finns vikarierande personligt ombud till förfogande för vuxna med psykisk funktionsnedsättning som vill ha stöd och hjälp vid exempelvis myndighetskontakter.

 • För information: polisanmälan, omsorgsförvaltningen

  Meddelande från omsorgsförvaltningen till våra hemtjänst/larmkunder

 • Behöver du någon att prata med om hur ni har det i familjen?

  Familjeteamet erbjuder råd- och stödsamtal till er som har barn i åldrarna 0 - 20 år. Samtalen kan handla om rollen som vårdnadshavare, gränssättning, barns känslomässiga utveckling, familjens relationer och överenskommelser eller annan vägledning.

 • Skaparglädje och lokal stolthet vid Artscapes gatukonstfestival i Ljusdal

  Elva permanenta storskaliga muralmålningar, föreläsningar, workshops och medskapande konstverk, samtal, filmvisningar, tillfälliga skulpturer och installationer. Föreningen Artscape har utvärderat gatukonstfestivalen i Ljusdal 2019 som visar på skaparglädje, kreativitet, tusentals besökare och en mycket lyckad gatukonstfestival.

 • Agenda 2030, mål 11: Hållbara städer och samhällen

  Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 • Information till dig som har hemsjukvård

  Under rådande samhällsspridning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, kan vi komma att vara färre sjuksköterskor i tjänst de närmaste månaderna.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Förslag på förändringar hos utbildningsförvaltningen

  Tisdagen den 5 maj kommer en MBL-förhandling ske angående utbildningsförvaltningens förändringsarbete. Nedan kan ni se en sammanfattning av förslagen som kommer att diskuteras.