Viktiga telefonnummer & webbplatser

Telefonnummer

Alarm vid nödsituation
112

Polis, ambulans, brandkår, polis och sjöräddning (ej akut)
114 14

Nationellt nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser
113 13

Ljusdals kommun

Kommunväxeln (kontorstid)
0651-180 00

Ljusdals räddningstjänst (kontorstid)
0651-180 23 (reception)

Felanmälan kommunens fastigheter
0651-183 40 (kontorstid)
073-333 48 45 (övrig tid)
Obs! felanmälan av vattenverk, avloppsreningsverk eller fritidsanläggningar se nedan

Felanmälan gata/park
0651-100 44

Ljusdal Energi AB

Dagtid
Kundservice 0651-760 750
Måndag 07.00-17.00, tisdag - fredag 07.00-16.00

Felanmälan Bredband & TV 0651-760 730
Alla dagar 08.00-22.00

Övrig tid
El, fjärrvärme och vatten (Endast felanmälan)
026-18 22 39 (Larmcentralen SOS)
Obs! Kontrollera först din egen anläggning. Är det fel i kundanläggningen kommer vi att fakturera en avgift för besöket. Ett tips är att kolla om grannen har samma fel.

Ljusdalshem AB

Akuta fel på kontorstid
0651-686 60

Akuta fel på helg och kväll
070-522 09 54

Sjukvård

Närsjukhuset i Ljusdal
0651-170 00

Sjukvårdsrådgivning
1177

Läkemedelsupplysning
0771-450 450

Giftinformation
08-33 12 31

Webbplatser

Ljusdals kommuns officiella facebooksida

Sjukvårdsrådgivning på internet

Nationell portal för krisinformation

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

SOS Alarm

Folkhälsomyndigheten

Civilförsvarsförbundet

Svenska Livräddningssällskapet

Sjöfartsverket

Allt om säkerhet

Svenska Brandskyddsföreningen

Trafikverket

Strålsäkerhetsmyndigheten

Telefonjourer

Kvinnojouren Viljan, Ljusdal
0651-130 69

Nationella hjälplinjen för personer i psykisk kris
020-22 00 60

BRIS, Barnens Rätt i Samhället
116 111

Socialjouren
026-10 02 25