Kommunikation vid kris

Vid en stor olycka, katastrof eller extraordinär händelse har Ljusdals kommun geografiskt samordnings- och informationsansvar för det som händer inom kommungränsen. Kommunens krisledningsorganisation leder arbetet.

Informationskanaler

Information om större kriser i Ljusdals kommun sprids via följande kanaler:

Krisinformation.se

Vid en större kris samverkar flera myndigheter och organisationer. Det kan vara svårt att veta vem som kan svara på dina frågor.

På krisinformation.se kan du se hur samhället hanterar kriser. Där hittar du även samlad och aktuell information vid en kris eller större händelse.