Krisberedskap

Det moderna samhället är sårbart. Tidigare planerade Sverige mest för militära kriser. I dag vet vi att samhällskriser kan se ut på flera olika sätt: brand, storm, översvämning eller olika hotbilder. Flera krisscenarier slår mot elförsörjningen. Och om elen inte fungerar är det många som inte har vatten i kranen.

Ljusdals kommun arbetar för att samhällsviktiga verksamheter ska fungera även i en krissituation. Men samhället består av många olika delar. Hur skulle ett längre elavbrott påverka dig och din omgivning? Har du mat hemma om affären inte får fram varor? Hur ordnar du vatten?