Meny
Sök

Krisberedskap

Det moderna samhället är sårbart. Tidigare planerade man huvudsakligen för att kunna hantera krissituationer som var relaterade till militära hotbilder.

I dag är hoten mot vårt samhälle av annan karaktär, vilket ställer stora krav på kommunens verksamheter. De kommunala verksamheterna som är samhälls­viktiga måste fungera även i en krissituation.

På denna webbsida beskriver vi hur kommunen är organiserad för att hantera och leda en krissituation. Informationen syftar till att ge dig som kommun­invånare all nödvändig information vid en kris/olycka.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320