Kommunens och polisens medborgarlöfte

Bild på kommunens och polisens logotyp

Ljusdals kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Detta görs genom att polis och kommun lovar att tillsammans verka för att fler medborgare engagerar sig genom grannsamverkan och därigenom bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Ljusdals kommun.

Så lyder det medborgarlöfte som kommunen och polisen gemensamt undertecknade i december 2015.

Till grund för medborgarlöftet ligger trygghetsundersökningen som genomfördes i Gävleborgs län 2014 och de medborgardialoger som genomfördes under 2015. Trygghetsundersökningen visade att Ljusdal är en trygg kommun att bo i, men den visade också att det fanns en oro för att drabbas av bostadsinbrott i Ljusdals kommun.

Kontakt hos polisen för grann­samverkan

Rolf Ångström
Kommunpolis, Ljusdal
010-567 86 78