Kommunens och polisens medborgarlöfte

Bild på kommunens och polisens logotyp

Ljusdals kommun och polisen samverkar sedan 2016 i ett åtagande som kallas medborgarlöfte. Medborgarlöften handlar övergripande om att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.