Ensamkommande barn och unga

När ensamkommande barn eller ungdom anvisas till Ljusdals kommun utreds deras behov och beslut kring placering fattas av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen.