Integration

Här kan du läsa om olika insatser för integration, om hur du så snabbt som möjligt kan komma igång med språkinlärning, få kunskap om och bli en del av det svenska samhället och om att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Integrationssamordnare
Carina Fredlund Nilsson
070-560 72 46
carina.fredlund.nilsson@ljusdal.se