Barn, ungdom, familj

Bild på flicka i hängmatta

Barn, ungdom och familjeenheten samarbetar med skola, barnomsorg, mödravårdscentral, barnavårds­central och andra i syfte att kunna hjälpa barn och föräldrar som har problem. Vi ger råd och stöd och kan erbjuda vissa former av bistånd. Det går bra att ringa enhetens mottagnings­nummer för att få vägledning att hitta rätt hjälp.

Enheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Den består av myndighets­utövande arbetsgrupper och ett öppenvårdsteam med familjebehandlare.

Om du misstänker att ett barn far illa gör du en anmälan till barn- och familjeenheten.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar med barn, ungdom och familj omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, som finns för att skydda din integritet. Länk till lagen.

Akut- och mottagnings­nummer

Mottagning barn och unga
0651-34 00 73

Måndag-tisdag 08.30-16.00
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag-fredag 08.30-16.00

Socialjour, kvällar och helger:
026-10 02 25

Tf. förvaltningschef

Erik Fundin
0651-180 00 (växel)
erik.fundin@ljusdal.se