Flyktingmottagande, integration

Ljusdals kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket eller från Arbetsförmedlingen.

Integrationsenheten är väl etablerad i Ljusdals kommun och jobbar i samverkan med andra kommunala enheter och ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen. De kommunala insatserna ska komma igång så snabbt som möjligt så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och i samhället.

Kontakta oss

Integrationssamordnare
Carina Fredlund Nilsson
070-560 72 46
carina.fredlund.nilsson@ljusdal.se