Boende enligt massflyktsdirektivet

I Ljusdals finns ett boende för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, exempelvis ukrainska medborgare på flykt. Boendet har 20-25 platser men kan utöka om behov skulle uppstå.

Kontakt

Samordnare för boende enl. massflyktsdirektivet
Ramin Maihanparast
0651-76 14 59
ramin.maihanparast@ljusdal.se