Kontaktperson och kontaktfamilj

Stödinsats i form av kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att en enskild individ eller en familj får i uppdrag av socialtjänsten att vara till stöd för barn och föräldrar som exempelvis saknar ett stabilt nätverk och behöver ett extra stöd eller avlastning. Bistånd i form av kontakperson eller kontaktfamilj kan beviljas efter utredning.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj
för ett barn eller en ungdom?

Av och till uppstår behov av nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Om du känner att du gärna skulle göra en insats för ett barn, en ungdom eller en familj som behöver stöd, hör av dig till oss. Du behöver inte vara ett "proffs", utan bara en vanlig stabil medmänniska.

Kontakta vår kontaktsekreterare eller våra familjehemssekreterare och lämna namn, telefonnummer och eventuell e-postadress där vi kan nå dig. Du kan också använda länken här på sidan för intresseanmälan.

För att bedöma din lämplighet som uppdragstagare krävs att vi gör en utredning. Förutom att vi träffar dig så innebär utredningen att du ska lämna in utdrag ur Polisens belastningsregister och att vi begär utrag ur socialregister. Vi gör även ett hembesök.

Kontakt

Handläggare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)

Familjehems­sekreterare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?