Barn och familj

Barn-och familjegruppen arbetar med att utreda barns och föräldrars behov av stöd och hjälp. De beviljar insatser, stöd och hjälp till barn upp till 18 år och deras föräldrar.

Familjehemsgruppen rekryterar familjehem och följer upp vården för de placerade barnen.

Familjerättsgruppen arbetar med faderskaps- och föräldraskapsutredningar, samarbetssamtal, vårdnads-, boende-, umgänges­frågor samt adoptioner.

Familjeteamet ger stöd till familjer och enskilda efter beslut av socialsekreterare. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från socialsekreterare. Läs mer på sidan Familjetamet (se länk under Relaterade sidor).

Kontakt

Mottagning barn och unga
0651-34 00 73

Socialjour, kvällar och helger
026-10 02 25

Relaterade sidor