Barn och familj

Barn-och familjegruppen arbetar med att utreda barns och föräldrars behov av stöd och hjälp. De beviljar insatser/stöd och hjälp till barn upp till 18 år och deras föräldrar.

Familjehems- och familjerättsgruppen rekryterar familjehem och följer upp vården för de placerade barnen. De arbetar även med faderskapsutredningar, samarbetssamtal, vårdnads-/boende-/umgänges­frågor och adoptioner.

Resursteam för barn och familj ger stöd till familjer och enskilda efter beslut av socialsekreterare. Vissa stödinsatser är öppna för alla - läs mer under Barn och familj - Resursteam.

Kontakt

Akut- och mottagnings­nummer Barn och unga
0651-34 00 73

Socialjour kvällar och helger
026-10 02 25

Enhetschef barn- och mottagningsenheten
Sofia Larsson
0651-76 14 19
sofia.larsson@ljusdal.se

Enhetschef ungdoms­gruppen och ensamkommande flyktingbarn
Marie Larsson
0651-188 51
marie.k.larsson@ljusdal.se