Barn och familj

Barn-och familjegruppen arbetar med att utreda barns och föräldrars behov av stöd och hjälp. De beviljar insatser/stöd och hjälp till barn upp till 18 år och deras föräldrar.

Familjehems- och familjerättsgruppen rekryterar familjehem och följer upp vården för de placerade barnen. De arbetar även med faderskapsutredningar, samarbetssamtal, vårdnads-/boende-/umgänges­frågor och adoptioner.

Familjeteamet för barn och familj ger stöd till familjer och enskilda efter beslut av socialsekreterare. Vissa stödinsatser är öppna för alla. Läs mer på sidan Familjetamet (se länk under Relaterade sidor).

Kontakt

Akut- och mottagnings­nummer Barn och unga
0651-34 00 73

Socialjour kvällar och helger
026-10 02 25

Vik. enhetschef barn- och mottagningsenheten
Madelene Skyttner (ärenden och handläggning)
0651-188 84
madelene.skyttner@ljusdal.se

Christofer Harmsund (personal, arbetsmiljö och budget)
0651-182 52
christofer.harmsund@ljusdal.se

Enhetschef ungdoms­gruppen och ensamkommande flyktingbarn
Marie Larsson
0651-188 51
marie.k.larsson@ljusdal.se

Relaterade sidor