Adoption

En adoption ska alltid komma till för barnets skull och i syfte att ge ett barn en trygg och god uppväxt. Inhemska adoptioner är ovanliga men i vissa länder finns barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem.

Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland. För att få adoptera ett utländskt barn ansöker man hos socialnämnden om så kallat medgivande. En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga. Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt att adopteras av de sökande.

Belutet om adoption tas i tingsrätt. Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta relativt lång tid.

Kontakt

Familjerätts­sekreterare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)