Familjerådgivning och samarbetssamtal

Påfrestningar i nära relationer hör den mänskliga samvaron till och i många nära relationer avlöser bättre och sämre perioder varandra utan att större händelser måste ligga bakom. Hjälp från en utomstående samtalspartner innan problem vuxit sig stora kan vara en god investering i fortsatt samlevnad. Hos familjerådgivningen erbjuds par möjlighet att samtala om svårigheter i sin relation och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar.

Via Familjerätten anordnas samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation vänder sig till familjerådgivningen.

Man kan själv välja om man vill söka rådgivning i den egna kommunen eller i någon av de andra hälsingekommunerna som ingår i samarbetet kring familjerådgivning. Antalet samtal varierar, vanligtvis 5-10 samtal. Varje samtal/besök tar cirka 1 ½ tim och kostar 100 kr. Resekostnad tillkommer om du väljer rådgivning i en kommun där du inte är bosatt.

Kontakt

Familjeråd­givningen
0770-33 06 16
Telefontid måndag - fredag 08.00-15.00

Familjerätts­sekreterare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)