Äldre

Bild på man i vården

Du som är äldre kan få stöd, så kallat bistånd, för hjälp i hemmet som rör omvårdnad och service. Omvårdnaden kan bestå av personlig hygien, på- och avklädning, mat, förflyttningar, duschning och toalettbesök. I servicen ingår även bland annat inköp, städning, tvättning och ärenden. Bistånd kan även ges för trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Insatserna anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål och ska tillgodose både mänskliga och medicinska behov. 

Ansöka

Du ansöker om stöd hos kommunens biståndshandläggare. Se mer under fliken 'Ansöka om stöd'.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom äldreomsorgen omfattas av tystnadsplikt som finns för att skydda din integritet.

Verksamhets­chef äldre­omsorg

Irene Ilonen
0651-76 14 79
irene.ilonen@ljusdal.se

Kontakta oss

Hand­läggarenheten mottagningstelefon
0651-76 14 00

Handläggare äldreomsorg bistandshandlaggare@ljusdal.se

Handläggare funktionsnedsättning
lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänsthandläggare
fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare
Kontaktcenter
0651-180 00
kommun@ljusdal.se

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00

Måndag-torsdag
08.00-17.00

Fredag
08.00-15.00