Äldreomsorg

Bild på man i vården

Till dig som ringer till handläggarenhetens mottagningstelefon

Det är många ringer till oss under vår telefontid. Samtalen är ofta ganska långa, eftersom frågorna kan vara många. Det innebär att det kan vara svårt att nå oss. Vi gör vårt bästa för att hinna så mycket som möjligt.

Kom ihåg att du som alternativ kan skicka dina frågor till vår e-post: bistandshandlaggare@ljusdal.se eller lsshandlaggare@ljusdal.se.

Äldreomsorgen i Ljusdals kommun arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt.

Insatserna ska, efter bedömning, anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. Dessa ska tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Äldreomsorgens uppgift är också att stödja och avlasta anhöriga och närstående genom olika former av insatser.

Du som är äldre kan få stöd, så kallat bistånd, för hjälp i hemmet som rör omvårdnad och service. Omvårdnaden kan bestå av personlig hygien, på- och avklädning, mat, förflyttningar, duschning och toalettbesök. I servicen ingår även bland annat inköp, städning, tvättning och ärenden. Bistånd kan även ges för trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP. Läs mer på sidan Samordnad individuell plan, SIP, under Relaterade sidor.

Ansöka

Du ansöker om stöd hos kommunens biståndshandläggare som gör en utredning och fattar beslut. Se mer under fliken 'Ansöka om stöd, biståndshandläggning'.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom äldreomsorgen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, som finns för att skydda din integritet. Länk till lagen finns här på sidan.

Verksamhets­chef äldre­omsorg

Anna Forsberg
0651-76 14 12
anna.forsberg@ljusdal.se

Kontakta oss

Handläggare äldreomsorg bistandshandlaggare@ljusdal.se

LSS-handläggare
lsshandlaggare@ljusdal.se

Hand­läggarenheten mottagningstelefon
0651-76 14 00
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-11.00

Färdtjänsthandläggare
fardtjanst@ljusdal.se
0651-182 68
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-11.00

Avgiftshandläggare
ofavgifter@ljusdal.se
Ljusdal: 0651-182 38
Färlia, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Vardagar 08.00-12.00