Dagverksamhet

Dagverksamhet finns för den som behöver stimulans och social samvaro. Dagverksamheten kan vara ett komplement till hemtjänst, som gör det  lättare för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet och som avlösning för anhöriga. Dagverksamhet och anhörigstöd finns i alla kommundelar.

Slottegruppen i Ljusdal är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Dagverksamhet får man efter en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen.

Kontakt enhetschef

Ljusdal
Slottegruppen
Izabelle Hedqvist
0651-188 41

Omtanken
Maria Sellberg
0651-183 64

Färila
Solhöjden
Ann-Christine Berglund
0651-76 14 87

Järvsö
Järvsö dagverksamhet
Ewa Ottosson
0651-188 69

Ramsjö
Ramsjö dagverksamhet
Anneli Hjert
0651-188 75

Los
Rôckstuggo
Lillemor Nordqvist
0651- 185 90