Kognitivt stödteam

Från vänster: Jennie Wallin, Anna-Lena Blixth och Marika Åsén

Ljusdals kommun erbjuder flera olika insatser till dig som har en kognitiv sjukdom (demenssjukdom) eller till dig som anhörig till någon med kognitiv sjukdom. Teamet består av Anna-Lena Blixth, demenssjuksköterska/ silviasjuksköterska, Marika Åsén, biståndshandläggare/silviahandläggare samt Jennie Wallin, demenspecialiserad undersköterska.

Vi finns för dig!

Det kognitiva stödteamet finns för att vägleda och informera om de olika stödinsatser som finns. Stödet är väldigt individuellt och anpassas efter behov. Det kan till exempel handla om stödsamtal, kognitiva hjälpmedel, dagverksamhet, anhöriggrupp.

Syftet med kognitiva stödteamet

  • Att alla personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga ska veta var man kan vända sig i kommunen för att få stöd och hjälp.
  • Att skapa ett gott omhändertagande för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga.
  • Att möjliggöra en så tidig kontakt som möjligt för att skapa ett adekvat och individuellt stöd.