Anhörigstöd och äldrekonsulent

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som är 18 år och äldre och stödjer eller vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har en demenssjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller funktionsnedsättning.

Anhörigstöd erbjuder individuella stödsamtal och samtal i grupp tillsammans med andra anhöriga. Anhörigstödet anpassas efter den anhöriges behov så långt det är möjligt.

För sammanlevande par där den ene vårdar den andre finns det stöd i form av avlösning i hemmet som utförs av anhörigstödjare under dagtid på vardagar.

Målsättningen med anhörigstödet är att förebygga ohälsa hos anhöriga.

Äldrekonsulent

Äldrekonsulenten arbetar uppsökande och förebyggande för personer som är 80 år och äldre, och ännu inte har kontakt med äldreomsorgen.

Äldrekonsulenten erbjuder kostnadsfria hembesök som kan se ut så här:

  • Samtal om hur vardagslivet fungerar.
  • Information om hjälp och stöd som Ljusdals kommun erbjuder.
  • Skadeförebyggande rådgivning. Vi gör en kort genomgång av din bostad och du får tips om hur de vanligaste olyckorna kan undvikas.

Anhörigkonsulent

Maria Sellberg
0651-183 64
anhorigstod@ljusdal.se

Äldrekonsulent

Anna Franzén
0651-76 14 57
aldrekonsulent@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Måndag-torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00-15.00