Ledsagning

Ledsagning har som syfte att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet.

Ledsagning kan beviljas personer som behöver stöd för läkarbesök eller för att genomföra olika aktiviteter som inte skulle vara möjliga att genomföra på egen hand. Insatsen är individuellt utformad. Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om exempelvis hemtjänst, eller beviljas som en enskild insats.