Boenden

I Ljusdals kommun finns flera olika typer av bostäder för äldre. Särskilt boende för permanentboende och korttidsboende för korttidsvistelse är anpassade boenden som söks och beviljas via kommunens biståndshandläggare.

Trygghetsboende hyrs direkt av Ljusdalshem. Läs mer under respektive flik.

Läs gärna om omsorgsnämndens värdegrund och hur vi arbetar med kontaktmannaskap och genomförandeplaner i alla biståndsbeviljade boenden. Länkar finns här på sidan.

Kontakt

Verksamhetschef äldreomsorg
Irene Ilonen
0651-76 14 79
irene.ilonen@ljusdal.se

Enhetschef hand­läggarenheten
Marie Jonsson
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se