Kvalitet och utveckling inom omsorgen

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt.

För att kvalitetsarbetet ska ske systematiskt arbetar arbetsmarknads- och socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen utifrån ett kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet utvecklas fortlöpande och är ett stöd för både ledning och medarbetare att arbeta säkert och systematiskt i enlighet med lagstiftning och mål.

Här kan du ta del av resultaten från olika undersökningar och utvärderingar. Det finns också möjlighet att jämföra kvaliteten inom Ljusdals kommun med andra kommuners verksamheter genom Socialstyrelsens Äldreguiden och Öppna jämförelser samt genom andra nationella mätningar. Du hittar länkar under fliken Utvärderingar och jämförelser.

Du får gärna lämna synpunkter på hur du upplever kvaliteten på våra verksamheter via Lämna synpunkter. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre.