Solpaneler

Skylt på rött hus

Solpaneler kan sättas upp för att generera elektrisk ström (solel) eller för att värma vatten (solvärme). För att montera solpaneler på en byggnad eller fristående på marken kan det behövas bygglov.

I Ljusdals kommun finns områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom de områdena krävs bygglov för solpaneler.

Läs mer

Kontakta oss om du har frågor

0651-180 00 (vx), plan.bygg@ljusdal.se

Kontakta oss

Samhällsservice­förvaltningen
Bygg och Miljö

827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)