Bygglovsbefriade åtgärder

För en- eller tvåbostadshus gäller följande bygglovsbefrielse inom detaljplan, inom sammahållen bebyggelse eller utanför detaljplan.

Inom detaljplan:

  • Uppföra friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15 kvadratmeter. Max tak­nockshöjd är 3 meter. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.
  • Uppföra mur eller plank om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.
  • Anordna skärmtak, förutsatt att skärmtaken inte är större än totalt 15 kvadratmeter. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastig­hetsgräns.

Myndighetsnämnden kan pröva frågan om att bygga närmare än 4,5 meter om granne inte godkänner.

Bor du utanför detaljplanelagt område, finns vissa lättnader, kontakta en bygg­lovhandläggare för hjälp i just ditt ärende.

Kontakta oss

Samhälls­service­­förvaltningen
Plan och bygg
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)