Individuell studieplan ISP

Alla elever på Komvux upprättar en individuell studieplan. Det sker när ansökan görs på webben eller under ett vägledningsmöte med studie- och yrkesvägledare. Planen innehåller målet med studierna, vilka kurser som ska läsas och studieperioden. Om det finns behov av anpassningar eller stöd under studierna kan det också anges i studieplanen.

Du har möjlighet att se och ändra i din individuella studieplan genom att logga in på ditt studerandekonto. Detta gäller dig som studerar lokalt på komvux i Ljusdal.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se