Förläng pågående studier

Om du behöver förlänga dina pågående kurser kontakta din lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
0651-184 55
anita.rohde@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal