Jag studerar

Datorkonto

Information om ditt datorkonto.

Google Workspace

Information om skolans kommunikationsverktyg.

Frånvaro och sjukdom

Hur du anmäler frånvaro vid sjukdom eller tillfällig vård av sjukt barn, VAB.

Betyg och studieintyg

Här kan du begära ut betyg och studieintyg från Vuxenutbildningen i Ljusdal via ditt studerandekonto eller via receptionen på Utvecklingscentrum.

Individuell studieplan ISP

Information om hur du ser och ändrar i din individuella studieplan.

Ansökan till ny utbildning

Här hittar du information om vad du kan studera hos den kommunala vuxenutbildningen och hur du ansöker.

Förläng pågående studier

Om du behöver förlänga dina pågående kurser kontakta din lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

För dig som redan studerar vid Utvecklingscentrum och har frågor angående dina studier kontakta SYV eller boka tid via e-bokningen.

Lärcentrum för högskolestudenter

Du som läser utbildning mot högskola eller YH han göra din tentamen, boka studierum och teknisk utrustning på Utvecklingscentrum i Ljusdal.

Kontakta vuxenutbildningen

Här hittar du kontaktuppgifter för allmänna frågor.

Stöd vid studier

På komvux finns specialpedagog som stöttar vid behov, vi har även studieverkstad med studiehandledare som kan bistå i studierna.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se