Frånvaro och sjukdom

Sjukanmälan komvux

Kontakta berörda lärare via e-post eller telefon. Kontakta vuxenutbildningen.

Sjukintyg

Vid frånvaro längre än 14 dagar måste du lämna sjukintyg till Försäkringskassan, annars kan CSN kräva återbetalning av utbetalt studiemedel.

Frånvaro

Är du borta i tre veckor utan att meddela din lärare skrivs du ut från kursen/kurserna du läser.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se