8. Skulpturer i Bohusgranit

"Skulpturer i Bohusgranit" utgörs av två skulpturer som är gjorda i grå Bohusgranit.
Dessa väger sju respektive tre ton. Claes Hake beskriver sin hållning till sina verk på följande sätt:
"Jag har ingen avsikt, jag har inget speciellt budskap, jag har inga politiska ambitioner som jag försöker uttrycka med mina skulpturer. En skulptur, är en skulptur, är en skulptur. Inget annat, den är som en självständig varelse. Den är sej selv nok. Den står för sig själv. Jag behövs inte, jag behövs inte så till vida att jag behöver stå vid sidan och förklara vad den betyder. Den betyder inte mer än vad t. ex. ett träd betyder. Det som driver mig att göra skulpturer är dels att jag är nyfiken, dels att jag har idéer. Jag tänker nästan jämt på skulpturer. Nå, inte jämt. Men stundtals, eller av och till, tänker jag på skulpturer, hela tiden, nästan jämt.

Mina idéer vill jag förverkliga, det är så jag spänner bågen. Det är så min nyfikenhet kommer fram. Nåväl, idéerna är utmaningen. Utmaningen består alltså i att förverkliga sina idéer. När sedan skulpturen, idén, är klar är jag ointresserad av den. Det innebär då att jag helt enkelt inte har lust, eller vilja, att förklara vad den skulpturen innebär. För mig är det klart, idén är genomförd. Skulpturen får klara sig själv, den får så att säga stå på egna ben. Jag är nu bara intresserad av att förverkliga nästa idé."

Skulpturerna tillkom i samband med "Skulpturutställning i det fria" 1998.

Konstnär: Claes Hake
Plats: Vid Kyrksjön nedanför Rosehills Handelsträdgård
År: 1998