16. Klara Mors

"Klara Mors" är ritad i skala 1:33 av arkitekt Caspar Lindberg. Konstverkets totallängd är 18,6 m. Kjerstin Stjernlöf har återskapat något av Ljusdals själ. Äldre ljusdalsbor minns säkert med glädje och saknad området som kallades Klara Mors-kvarteret efter kafé-idkerskan Margret Klar.

För Kjerstin var det en önskedröm att få tillbaka detta gamla kvarter. Det bestod av fyra hus som avgränsades av Norra Järnvägsgatan, Bjuråkersvägen samt en liten gatustump innanför järnvägen. Närmast Bjuråkersvägen låg skohandlare Åbergs fastighet.

Nästa hus innehöll rum för resande och en handelsbod. Sedan en liten byggnad - frukt- och konfektyraffären Jamaika. Sista huset var Klara-Mors kafé som gett kvarteret dess namn. Nu finns kvarteret åter på plats, om än i litet format.

Konstverket uppfördes i samband med Konstprojekt Ljusdal "Ge uttryck åt Ljusdal".

Konstnär: Kjerstin Stjernlöf
Plats: Norra Järnvägsgatan på parkeringen framför Prix
År: 1994