22. Våren

"Våren" är en fontänskulptur som köptes in och placerades i Stadtparken inför Gustaf VI Adolfs besök 1955. Konstverket består av två gestalter, en kvinna och en liten pojke. Kvinnan håller med sin ena hand upp en kanna ur vilket vatten rinner ner på ett fat som hon håller i den andra handen. Under detta fat står pojken som sträcker upp sin hand mot det nedfallande vattnet. Skulpturen står placerad i en nybyggd fyrkantig bassäng.

Gustaf Sandberg och hans bror Aron, hörde i början av 1900-talet till vår tids stora bildhuggare. Bland annat har de varit med och utsmyckat Rådhuset, Stadshuset samt andra monumentala byggnader i Stockholm.

Konstnär: Gustaf Sandberg
Plats: I parken framför hotellet Stadt i centrala Ljusdal
År: 1955